వర్గం: టెక్నాలజీ రంగం

అతిపెద్ద US IT సిబ్బంది సంస్థలు $29.6 బిలియన్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించాయి, మార్కెట్‌లో 85% ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి: SIA

స్టాఫింగ్ ఇండస్ట్రీ అనలిస్ట్‌ల 2022లో USలోని అతిపెద్ద IT స్టాఫింగ్ సంస్థల జాబితా 62 కంపెనీలను కలిగి ఉంది, ఇవి IT సిబ్బంది ఆదాయంలో $29.6 బిలియన్లను ఆర్జించాయి. వారు IT సిబ్బందికి మార్కెట్ వాటాలో 85% ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. "ఐటి సిబ్బందిలో $100 మిలియన్లకు పైగా ఉన్న కంపెనీల సంఖ్య...