నెల: 2023 మే

అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం 2023

ఈ అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం సందర్భంగా, మనల్ని ఆరోగ్యంగా మరియు సురక్షితంగా ఉంచడానికి అవిశ్రాంతంగా పనిచేస్తున్న నర్సులందరికీ హృదయపూర్వక "ధన్యవాదాలు" తెలియజేస్తున్నాము. మీ అంకితభావం, కరుణ మరియు నైపుణ్యం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రోగులకు మరియు కుటుంబాలకు భిన్నమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తాయి,…

మంత్రసానులను జరుపుకుంటున్నారు

నేడు, అంతర్జాతీయ మంత్రసాని దినోత్సవం సందర్భంగా, మేము ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంత్రసానుల అద్భుతమైన పని మరియు అంకితభావాన్ని జరుపుకుంటాము. కార్టర్ వెల్లింగ్‌టన్‌లో, నాణ్యమైన మాతా మరియు నవజాత శిశువు సంరక్షణను అందించడంలో మంత్రసానులు పోషించే కీలక పాత్రను మేము గుర్తించాము. మంత్రసానులు ముఖ్యమైన సభ్యులు…